Vi är stolta sponsorer av Timrå Golfklubb

Sunfraktgruppen har i år valt att utse Timrå Golf till en av de föreningar/ klubbar som vi vill stödja.

Sporten som kan förena över alla gränser – ålder, kön , erfarenhet och förmåga. Golf passar alla oss som uppskattar en vacker naturupplevelse samtidigt som det pågår ett spännande tävlingsmoment.

Vi ställer krav på mottagare av våra sponsormedel genom att våra värderingar och policys skall återspeglas hos mottagaren. Avtalen bygger på ett nära samarbete och innehåller motprestationer från mottagaren av sponsormedel.

Timrå Golfklubb webbplats