Nu finns AdBlue att tanka på Alltanks station i Kovland

Alltank säljer nu AdBlue på sin station i Kovland, Västernorrland. AdBlue är en högren urealösning som användas i motorfordon med SCR-teknik.

AdBlue används nu allt oftare till moderna dieselmotorer, för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

Varmt välkommen att tanka diesel och AdBlue på Alltankstationen i Kovland!

Läs mer på om AdBlue på TRB.se