Förändring i prissättningen hos Alltank

Alltank har i dagsläget tvåveckorspris på diesel och veckopris på eldningsolja och bensin. Fr.o.m 15 januari övergår Alltank till veckopris även på diesel.
Detta innebär att vi från detta datum har veckopris på alla våra produkter.