All Posts By

admin

Debattinlägg – Väg 562 och framtiden

By | Nyheter | No Comments

Debattinlägg – Ombyggnationen av väg 562 genom Sundsvall skapar avveckling istället för utveckling

Sundsvallsregionen har en bra tillväxt med investeringar från såväl stat och kommun som näringslivet. Detta betyder fler boende i såväl centrala Sundsvall som i regionen som helhet. När en region växer är det av yttersta vikt att stadsplaneringen och infrastrukturen planeras ur ett långsiktigt, hållbart och brett samhällsperspektiv. Kommunen har en tydlig strategi att bygga fler bostäder för att möta det ökade behovet. Fler boende genererar fler personer som behöver förflytta sig inom regionen samt större behov av samhällsfunktioner som sophämtning, distribution av varor till butiker, underhåll av infrastrukturen, etc. Sådana funktioner som utförs av åkerier och entreprenörer för att samhället ska fungera. Det är viktigt att i sammanhanget poängtera att detta är en viktig samhällsfunktion, utan lastbilen stannar samhället på bara några dagar. Som kuriosa kan nämnas att 85% av det gods som transporteras i Sverige sker på kortare sträckor än 15 mil, där finns inga alternativ till lastbilen.

Samtidigt som denna positiva utveckling sker i regionen har beslut tagits som hämmar densamma. Ett exempel är beslutet om att minska väg 562 (gamla E4) från två till en fil i vardera färdriktning samtidigt som vi ser ett ökat behov av transporter. En minskad yta asfalt skapar helt uppenbart problem när samma mängd fordon eller fler skall samsas. Att detta beslut dessutom tas och genomförs samtidigt som utvecklingen och byggnationer sker för fullt genererar ett ökat problem då även byggtrafiken skall samsas på en mindre yta, som under byggtider är ännu mindre. Att tro att problemet endast finns en stund på morgonen och kvällen vore naivt i ett samhälle som utvecklas och med en yrkestrafik som är igång under dygnets samtliga timmar. För att uppnå en bra logistik och ett effektivt flöde till och från centrum är det att föredra en slinga kring centrum med dubbla filer, detta ser man också i flertalet av de större städerna.

Vill vi ha en levande stadskärna och ett levande näringsliv måste förutsättningarna finnas annars finns risken att utveckling istället blir avveckling.

Ett annat exempel på beslut som hämmar utvecklingen för näringslivet och miljön är förbudet att köra ADR-trafik (farligt gods) på Bergsgatan utan att trafiken istället tvingas ut via Birsta. Beslutet syftar på att öka säkerheten och minska den tunga trafiken längs Bergsgatan. I Birsta är trafiksituationen helt ohållbar som den är idag och att då även hänvisa farligt gods till området är direkt olämpligt. Det ger inga fördelar i form av ökad säkerhet, däremot skapar det längre transporter och ökade körtider.

Båda dessa beslut genererar längre körtider, ökat tryck på miljön och ökade kostnader för en redan pressad bransch. Dessa ökade kostnader kommer att tas ut av kunderna, de bolag som genererar utveckling för regionen och i slutänden från konsumenten. De bolag som genererar utveckling för regionen konkurrerar inte enbart lokalt utan oftast på den globala marknaden, höjda kostnader ger minskad konkurrenskraft.

Om vi ser utvecklingen på längre sikt med elbilar, artificiell intelligens, självkörande fordon och en ökad digitalisering så kommer antalet fordon att minska med ökade möjligheter till samkörning i en delningsekonomi. MEN, det är flera olika steg på vägen dit. Även om privatbilismen elektrifieras och delningsekonomin skapar möjligheter till bilpooler är det långt tills stadens sopor kan dela utrymmet med den färska maten. En bil, lastbil eller maskin kommer även i framtiden behöva ett fysiskt utrymme för att förflytta sig på marken. Att då i princip halvera utrymmet är inte att framtidssäkra staden.

Genom att minska väg 562 skapas en stadsstruktur som inte gynnar och skapar förutsättningar för ett hållbart transportsystem nu och i framtiden.

Sundfrakt AB

Markus Sundström
Tfn: 070-2595181
E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Grönare elinköp för Sundfrakt

By | Nyheter | No Comments

Pressmeddelande 170703

Grönare elinköp för Sundfrakt – tecknar miljöel för 1,7 GWh

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

– Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen, säger Jörgen Persson, fastighetschef vid Sundfrakt. Att ha hållbar energi i vår verksamhet är nyckeln till framgång och något som vi satsar på inom samtliga affärsområden, att vi ställer om våra fastigheter är därför en naturlig del i vår helhet, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt.

 

Sundfrakt har gjort ett tillval för vattenkraft, vilket innebär elinköp från vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion.

– Vi märker tydligt att det blivit allt viktigare för företag och verksamheter att kunna visa upp en tydlig miljöprofil, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. För avtalskunder med en årsförbrukning understigande 75 000 kWh per år och anläggning ingår el från förnyelsebara källor kostnadsfritt – ett sätt för oss att visa att vi tar miljöfrågorna på allvar.
Under 2016 tecknade Sundfrakt även 100 % återvunnen energi för sin fjärrvärme.

– 100 % återvunnen energi innebär att vi erbjuder kunderna en koldioxidneutral energilösning. Produkten har möjliggjorts genom samarbeten med industrier i regionen där vi tar tillvara på deras spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintliga, säger Marcus Hedman.


För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Markus Sundström, VD, Sundfrakt, 060-180 181
Jörgen Persson, fastighetschef, Sundfrakt, 070-399 01 27
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi, 070-593 00 25

Nyförvärv av logistikfastighet

By | Nyheter | No Comments

Sundfraktgruppen förvärvar genom Delta Terminal stor logistikfastighet i Söråker, Timrå kommun

Delta Terminal expanderar sin verksamhet i Söråker genom förvärv av en logistikfastighet på 26,000 m2 med tillhörande mark av Söråker Hamnfastigheter. Fastigheten är mycket lämplig för godshantering och har järnvägsanslutning till Ådalsbanan med två järnvägsspår in i byggnaden. Fastigheten ligger dessutom i anslutning till hamnen.

Delta Terminal äger sedan tidigare stora delar av Söråkers industriområde med bland annat 24,000 m2 logistikfastigheter, samt Söråkers hamn med tillhörande terminalytor.

Affären ger Delta Terminal goda förutsättningar att växa och utvecklas till ett intermodalt logistikcenter, säger bolagets vd Johan Stén.
Delta Terminal tillhör Sundfraktgruppen och utgör en viktig del av koncernens logistikverksamhet. Förvärvet ger Sundfraktgruppen ytterligare verktyg att jobba med sammansatta logistiklösningar som är anpassade för marknaden och våra kunder, säger Markus Sundström vd i Sundfrakt AB.

Köpet har genomförts och tillträde sker idag fredagen den 9 juni.

För mera information kontakta bolagets vd Johan Stén på telefon 060-403 50,
eller 070-555 32 59

Välkommen till Delta Terminals egen hemsida

Delta Terminals personal är glada över framtidssatsningen

Ledig tjänst – Kundansvarig anläggning

By | Nyheter | No Comments

Kundansvarig inom anläggning till Sundfrakt

Trivs du bäst i en variationsrik vardag där du ges utrymme för din snabba problemlösning och samtidigt får arbeta med människor? Då är det dig vi söker! Som kundansvarig kommer du att arbeta i en central roll där du erbjuds självständigt arbete i samarbete med andra.

Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Sundfrakts räkning en kundansvarig inom anläggning. Du kommer att arbeta som konsult via vår personaluthyrningsverksamhet under de första 12 månaderna. Om samarbetet fungerat väl har du sedan goda möjligheter till en anställning hos Sundfrakt, vilket är samtliga parters målsättning.

Sundfrakt har en positiv tillväxt och söker därför fler medarbetare som vill bli långsiktig hos dem. Du kommer att bygga upp din roll tillsammans med Jonas Holmberg som är affärsområdeschef.

Välkommen att söka tjänsten genom Professionals Nord

Kund hos Alltank AB

By | Nyheter | No Comments

Information till Er som är kund hos Alltank AB

Alltank vill arbeta och agera hållbart. Som ett led i att minska vår miljöpåverkan vill vi minska hantering av pappersfakturor. Därför förändrar vi faktureringsrutinerna för att öka andelen elektroniska kundfakturor och kommer därför att fr.o.m. 2017-06-01 att ta ut en faktureringsavgift på 35 kr per pappersfaktura. I samband med detta kommer även en avgift för påminnelse om 60 kr att börja tas ut.

Om ni önskar undvika fakturaavgift erbjuder vi Er att få fakturor i PDF-form skickad direkt till en e-post adress. För att registrera sig för PDF-faktura kontaktar Ni vår kundtjänst på kundfaktura@alltank.se och uppger Ert kundnummer och den e-post adress Ni önskar få Er faktura skickad till.

Vi erbjuder även E-fakturor avgiftsfritt.
Privatpersoner kan registrera sig för mottagning av faktura direkt via sin Internetbank. Registrering sker via Internetbanken, kontakta Er bank för frågor om E-faktura.

Om Ert företag önskar att ta emot EDI-fakturor sänder ni Era uppgifter till kundfaktura@alltank.se.

Tricorona Climate Partner – Vår partner

By | Nyheter | No Comments

Tricorona Climate Partner – Vår partner

Sundfrakt har stort fokus på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Vi jobbar aktivt med ständigt klimatförbättrande åtgärder, där omställningen till mer förnybara och klimatsmarta drivmedel är en viktig del. Vi vill dock gå längre än så.

Vi har nu utvecklat våra klimatsmarta transporter så att vi kan erbjuda klimatkompensation upp till 100 %. Sundfrakt har genom TRB Sverige AB ingått samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner – ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt hållbarhets- och klimatansvar bl.a. genom klimatkompensation.

För mer information:

Terrorattack med lastbil

By | Nyheter | No Comments

Terrorattack med lastbil

(Bild från ST med  Markus Sundström VD Sundfrakt AB)

Fredagens fruktansvärda terrorattack i Stockholm som krävde flera människoliv och flera skadade skakar hela Sverige. Vi har sett det tidigare i Nice, Berlin och London där fordon används för att döda. Det vi ser är hur man förvandlar våra bilar och maskiner till dödsmaskiner, något som dödar eftersom det medvetet används på fel sätt. Detta är helt oacceptabelt och något som sätter större krav på hela transport- och åkerinäringen. Vi är en viktig del i samhället, vi är helt integrerade och en naturlig del av det. Men detta möjliggör att våra bilar och maskiner kan användas på fel sätt – för att döda. Detta är inte hållbart.

Dessa terrorhändelser, som vi inte velat tro skulle komma till Sverige är nu här. Vi måste därför gemensamt i hela branschen ta säkerhetsfrågan på större allvar, inte bara hur fordonen besiktas och framförs på vägarna. Utan också hur vi kan säkerställa att de inte kan missbrukas och användas för att döda och skada i samhället. Vi måste lyfta upp säkerheten och alltid ha fordonet under uppsikt, vi måste våga ta hjälp av tekniken för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa ett hållbart samhälle, men vi måste alla hjälpas åt!

Markus Sundström
VD, Sundfrakt AB

För mer information:
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB, 070-2595181, markus.sundstrom@sundfrakt.se

Följ oss på:
www.sundfrakt.se

Fossilfrihet – mångfald av bränslen

By | Nyheter | No Comments

Fossilfrihet kräver mångfald av bränslen

En intervjustudie som Länsstyrelsen i Västerbotten genomfört visar att åkerier från norra Sverige är väl medvetna om sin roll vad gäller klimatutsläpp och luftkvalitet. Men de ser inte på vilket sätt de ska kunna vara en del av lösningen för att uppnå de politiska mål som satts upp till 2030 och 2050. ”Näe, det kommer inte att hända, inte med dagens förutsättningar” säger de! Det måste finnas såväl politiska incitament för långsiktiga skatteregler som krav från kunderna på minskade utsläpp samt tankstationer för förnybara drivmedel. Deras marginaler är för små för att de ska kunna ta den risk det innebär att byta till ett fordon med annat drivmedel än diesel och behöver därför en kund som ser mervärdet av transporter med lägre klimatpåverkan.

Transporter är en av de största utmaningarna för Sveriges och världens gröna omställning. Enligt Trafikverkets basprognos 2015 kommer godstransporter på väg att öka med 47 procent i tonkilometer till år 2030. Inte heller inom EU förväntas godstransporterna minska. Tyngre transporter förser inte bara Sverige och Finland utan också övriga Europa med bland annat viktiga råvaror som ger både tillväxt och konkurrenskraft och allt kommer inte att gå på tåg.

För att vi skall lyckas med omställningen är det viktigt att förstå att det behövs flera alternativ – men för vem? Det är inte för åkerierna som det behövs fler alternativ, det är för att vi skall lyckas med omställningen. Det är därför viktigt att transportköparna får incitamenten att ställa krav på transportörerna och sedan följa upp dem – då kommer omställningen att lyckas.

I Sverige har HVO100 växt snabbt de senaste 1-2 åren inom tung trafik. Det är enkelt att sätta upp en tankstation och bränslet fungerar i merparten av befintliga tunga fordon. Men tillgång till HVO som är fri från palmolja är begränsad, med ett fåtal HVO-producenter. Det gör att flera åkerier som håller miljöfanan högt tvekar då palmoljefritt är en viktig parameter för dem. För ett par år sedan bidrog användandet av RME100 till en ökning av förnybart i transportbranschen men har rasat i försäljning bland annat till följd av höjd beskattning.

För att möta behovet av en infrastruktur för alternativa drivmedel har vi gått ihop och ansökt om medel från Connecting Europe Facility-programmets transportutlysning (CEF) för att genomföra ett gränsöverskridande projekt under namnet Bothnia Green Fuels. Begränsningen i tillgång till hållbara drivmedel är själva kärnan i projektet – fler alternativ av förnybara bränslen behövs för att kunna ställa om sektorn tung trafik. Målet är att öka tillgången på flytande och komprimerad fordonsgas, ED95 och HVO för tunga transporter genom att bygga en korridor av gröna multifuel-tankstationer, från Gävle upp till Luleå och vidare ner till Jyväskylä i Finland. Tio procent av projektets budget ska användas att bekosta merkostnaden som finns för fordon som drivs av alternativa drivmedel, allt för att få ut dessa på vägarna. Projektet kommer också söka sätt att minska åkeriernas affärsrisker och komma förbi andra affärshinder som finns genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Sverige har en unik position i Europa med högst andel förnybart i transportsektorn. Vi har en basinfrastruktur för flytande gas, en etablerad infrastruktur för gasfordon och tankstationer för HVO, särskilt i södra Sverige. Europaparlamentet och rådet har också i det så kallade DAFI-direktivet (2014/94/EU) lagt fast mål för hur medlemsländerna ska hantera utbyggnaden av infrastrukturen. Men EU kommer med största sannolikhet inte att klara de uppsatta målen om att medlemsländerna ska ha 10 procent förnybart i transportsektorn 2020. Om detta projekt beviljas kommer det att bidra till att både Sverige och Finland kan uppfylla kraven i direktivet och fortsätter leda utvecklingen.

Det räcker inte att vi i branschen vill göra dessa förändringar. Framgången är till stor del beroende av nationella strategier samt tillgång på förnybara drivmedel. I infrastrukturplanen för 2018-2029 görs det stora satsningar i form av järnväg och kollektivtrafik. När det gäller fossilfria drivmedel väntar vi fortfarande på en tydlig strategi för fossiloberoende transporter år 2030. Sverige har alla möjligheter att gå före och visa vägen samtidigt som vi säkrar affärsmässigheten i utbyggnaden mot en fossiloberoende transportsektor. Missa inte den!

Markus Sundström, VD Sundfrakt AB
Petra Viklund, VA-chef Luleå kommun
Robert Sobocki, VD Scania-Bilar Sverige
Sofie Indevall, affärsområdechef Biodrivmedel SEKAB
Per-Erik Jacobsson, VD Skelleftebränslen
Jan Strandhede, Informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Arne Smedberg, VD BioFuel Region

Projektfakta
Partners: BioFuel Region AB, AGA, Gasum, Luleå kommun, Micropolis, Mustankorkea Ltd, Regional Council of Central Finland, Scania-Bilar Sverige, SEKAB, SEO, Skelleftebränslen, Sundfrakt och Volvo Lastvagnar
Budget: 27 miljoner EUR
Tidsperiod: 2017-2020
Besked om projektet beviljas kommer i juli 2017.

Åkerier som anmält intresse…

By | Nyheter | No Comments

Till de åkerier som anmält intresse för att ansluta sig till skadeståndsgruppen för lastbilskartellen

Sundfrakt har nu genomfört första steget i att ansluta de åkerier som hört av sig till skadeståndsgruppen. För de åkerier som anmält sitt intresse har vi skickat anmälan till Financialright. Vi har nu fått återkoppling från Financialright om fortsatt registrering av ärenden.

Vi understryker att för att kunna gå vidare och undersöka skadeståndsmöjlighet krävs att ditt åkeri:
• Undersöker om anmälan till skadeståndsmöjlighet gjorts med samma organisationsnummer som införskaffade fordonen mellan åren 1997 – 2011. Den juridiska personen, tex aktiebolaget som anskaffade lastbilarna måste vara aktivt idag. Konkurs eller likvidation av aktuell juridisk person innebär tyvärr att det inte finns någon möjlighet att få skadestånd. För de som drev enskilda firmor vid anskaffningen av lastbilarna kan och bör man anmäla sig och begära skadestånd. Källa: https://www.truckcartel.fr/sv/
• Du har köpt/leasat medeltunga och tunga lastbilar från MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco och DAF mellan 1997 – 2011. Har du köpt/leasat från Scania/andra tillverkare kan du ändå kräva ersättning från kartelldeltagarna på grund av att kartellen troligtvis lett till ett ökat marknadspris. Källa: https://www.truckcartel.fr/sv/
• Anskaffat genom köp eller leasing/hyrning av nya lastbilar då det är transaktionsdatan för dessa lastbilar som primärt avgör din möjlighet att delta i grupptalan. I nuläget bedriver Financialright inte någon skadeståndstalan för begagnade lastbilar. Källa: https://www.truckcartel.fr/sv/

Information från Financialright:
”Vi gör dina skadeståndskrav gällande gentemot en framgångsbaserad ersättning som uppgår till 33% (exklusive moms) av skadeståndsbeloppet. Förfarandet genomförs på en ”no-win-no-fee“ basis. Detta innebär att Financial Right endast får ersättning om vi vinner målet eller förlikar oss med kartelldeltagarna. Det finns inga andra kostnader eller avgifter.

Vi utgår i dagsläget ifrån att vi kommer att skicka ut en Excel-tabell för att samla information om dina lastbilar i slutet av februari. Excel-tabellen kommer att ha en uppladdningsfunktion, så du slipper trassel med email och liknande när du skickar din information till oss”.

Åkerier som, till Sundfrakt, anmält sitt intresse att vara med i skadeståndsgruppen har meddelats under vecka 8 per telefon och mail att denna Excelfil kommer via mail. En del har fått två mail och ska fylla i två Excel filer då ni anskaffat lastbilar i olika bolag/enskilda firmor under perioden. Har du inom de närmsta dagarna inte mottagit detta mail bör du genast återkomma till oss.

Frågor kan mailas direkt till Financialright: Jan-Eike Andresen och Jennifer Winter. Språk: engelska eller tyska. Alternativt kan frågor ställas till Jörgen Persson på Sundfrakt som tar dessa med Financialright.

Kontaktuppgifter:
Jan-Eike Andresen financialright GmbH
E: janeike.andresen@financialright.com

Jennifer Winter financialright GmbH
T: +49 40-43097818
E: jennifer.winter@financialright.com

Jörgen Persson, Sundfrakt
T: 060-18 01 27
E: jorgen.persson@sundfrakt.se

För de åkerier som fortfarande vill ansluta sig till skadeståndsgruppen på egen hand kan vända sig till www.truckcartel.se och följa de hänvisningar som ges.