All Posts By

admin

Transportavtal med Preem

By | Nyheter | No Comments

Sundfrakt tecknar transportavtal med Preem

Sundfrakt har tecknat ett femårsavtal med Preem för distribution av deras drivmedel från Gävle och Sundsvall. Totalt kommer tankbilarna distribuera mer än 260 000 kbm på ett komplext transportområde.

Sundfraktgruppen har en lång erfarenhet av distribution och försäljning av drivmedel på den norrländska marknaden. Sundfrakt har även tidigare skött distributionen från Sundsvall men från och med hösten 2018 kommer Sundfrakt att utöka distributionsområdet att även omfatta Gävle genom ett avtal med Preem.

Sundfraktgruppen försäljer drivmedel genom dotterbolaget Alltank med fokus på hög förnyelsebar andel. Alltank bedriver försäljningen via c:a 40 stationer inom Västernorrlands- och Jämtlands län samt genom distribution direkt till kundernas cisterner.

Hållbara transporter ligger i fokus för såväl Sundfrakt som Preem. Parterna har funnit varandra i nya kostnadseffektiva, innovativa och hållbara transportlösningar. Som exempel på hållbara transporter finns tydliga synergier i samlastning mellan Preems volymer och Sundfrakts dotterbolag Alltanks volymer. Samlastning på samma tankbilar ger totalt sett färre antal körda kilometer, alltså lägre miljöpåverkan.

– Att vi tillsammans med Preem kan minska den totala miljöbelastningen är viktigt i omställningen mot mer klimatsmarta transporter. Den kilometer som inte behöver köras är bästa besparingen, säger Markus Sundström, vd på Sundfrakt och Alltank.

Utökningen av transportområdet och det utökade åtagandet innebär att Sundfrakt kommer behöva anställa två transportledare och en produktionssamordnare till kontoret i Sundsvall samt ett 20-tal chaufförer i Gävle, Sundsvall och Östersund.

– Avtalet med Preem ger oss stora synergier och möjlighet att fortsätta växa inom transporter av tank- och bulkprodukter i Norrland, säger Jonas Nilsson, affärsområdeschef Tank & Bulk samt Logistik & Miljö på Sundfrakt.

För mer information, kontakta:
Jonas Nilsson, Affärsområdeschef Tank & Bulk och Logistik & Miljö på Sundfrakt,
Telefon: 073 068 30 47, E-post: jonas.nilsson@sundfrakt.se

Markus Sundström, Vd på Sundfrakt,
Telefon: 070 259 51 81, E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Läs mer om våra klimatsmarta transporter 

Sundfrakt är ett logistikföretag som försäljer transport- och maskintjänster till såväl privata som offentliga sektorn. Försäljningen sker över hela landet men huvudsakligen inom Västernorrlands län. Bolaget har sitt huvudkontor i Sundsvall och försäljningskontor i Härnösand, Sollefteå och Ånge. Bolaget är uppdelat i fyra affärsområden, Anläggning, Logistik & Miljö, Tank & Bulk samt Fastigheter. Sundfraktskoncernen omsätter strax över 1 miljard och sysselsätter mer än 500 personer och är en av de större aktörerna i landet. Organisationen kännetecknas av korta beslutsvägar, ett öppet ledarskap, egna initiativ och affärsmannaskap.

På väg mot fossilfria transporter

By | Nyheter | No Comments

På väg mot fossilfria transporter

Den 27 september genomförde Länsstyrelsen och Landstinget i Västernorrland en konferens kring fossilfria transporter med inriktning på vägtrafik. Konferensen drog mer än 100 personer och på talarsidan fanns starka aktörer så som Scania, Preem, SCA och Sundfrakt.

Sundfrakt var väl synliga på konferensen och nämndes förutom i sin egen presentation också i flera andra som det goda exemplet. Som grund till detta ligger främst det aktiva arbetet kring att paketera klimatsmarta och hållbara transporter i guld-, silver- och bronstransporter. Dessa transporter bygger på att aktivt jobba utifrån de tre B:na, Bilen, Bränslen och Beteendet.

Bilen, bygger på att välja teknik och bilar som minimerar utsläppen av de reglerade emissionerna och att dessa väljs där det ger nytta. Bränslet, handlar om att välja rätt bränsle till rätt transport i syfte att minska främst CO2-utsläppen. Beteendet, det gäller att göra aktiva val och jobba med fyllnadsgrad, ruttoptimering, ecodriving, etc.

 

Läs mer på Hållbara transporter

AdBlue i Järpen

By | Nyheter | No Comments

AdBlue i Järpen

Nu är AdBlue-anläggningen i drift i Järpen.
Alltank utökar sin station i Järpen med en AdBlue-anläggning. Fr.o.m. idag den 26 september erbjuder vi våra kunder både diesel och Adblue på stationen.

Varmt välkommen att tanka hos oss på Industrivägen i Järpen.

Chaufförer och maskinförare sökes

By | Nyheter | No Comments

Se insändaren i Sundsvalls Tidning gällande chaufförsbristen, skriven av Sundfrakts VD Markus Sundström.  Finns även på Sundfrakt tycker till

Chaufför och maskinförare sökes till Sundfrakts åkerier

Sundfrakt AB (org.nr 556093-5164) Sundfrakt AB bildades 1961 och är en modern logistikkoncern som består av Sundfrakt AB och ett antal helägda dotterbolag. Sundfraktgruppen består av över 180 bolag och mer än 500 sysselsatta personer. Det är därför ett stort ansvar för såväl tjänstemän inom Sundfraktbolagen som  för delägarna och de anställda att alltid verka för att transport- och maskinuppdragen skapar nytta för gruppen som helhet. Tjänsterna och produkterna skall vara av hög kvalitet och precision. Sundfraktgruppen skall aktivt bedriva utveckling av dessa tjänster i syfte att skapa en ökad försäljning av såväl tjänsterna som produkterna till ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Utförandet av tjänsterna är inte bättre än den svagaste länken, det är därför viktigt att hålla en hög kompetensnivå på alla plan. Tillsammans står man för beständighet, varaktighet och styrka. Sundfraktgruppen kan genom att kombinera produkter och tjänster erbjuda ett stort utbud av logistiktjänster (bla intermodala lösningar). Genom egna fastigheter erbjuder vi terminal-och lagerhantering. Mer specifikt från respektive verksamhetsgren:

  • säljer och producerar bl. a entreprenadtjänster, petroleum-och kemikalietransporter, specialtransporter (ex vindkraftverk) och andra kundanpassade transportuppdrag (ex insatsvaror till industrin). Bolaget disponerar ca 300 fordon.
  • säljer bränsle, olje-och kemtekniskaprodukter. Totalt har bolaget i dagsläget fler än 30 anläggningar anpassade för tankning av tunga fordon.Uppbyggnad av infrastruktur för förnyelsebara drivmedel pågår. Genom TRB har våra kunder tillgång till ett rikstäckande nät.
  • bedriver hamn-och stuveriverksamhet i hamnarna i Söråker och Härnösand (Söråker har även anslutning till järnväg)
  • framställer och säljer krossprodukter mm.
  • säljer redovisningstjänster till små och mellanstora företag

Sundfraktgruppen sysselsätter ca 500 personer. Sundfraktgruppen är lokaliserade i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik och Östersund. Sundfrakt söker  Sundfrakt söker nu chaufförer till sina delägares fordon och maskiner. Vi har många uppdrag och kunder som har behov av att använda våra anslutna åkeriers maskiner och bilar i sina entreprenader. Förare som vi söker ska ha erfarenhet från anläggningssidan, driftområden med inriktning på vinterväghållning. Krav på utbildning är:

  • CE-körkort
  • YKB (yrkeskompetensbevis)

Kontaktperson hos Sundfrakt: Jonas Holmberg 0706834691, jonas.holmberg@sundfrakt.se Christian Wasell 070-2321311, christian.wasell@sundfrakt.se

Station – Lagergatan stängs

By | Nyheter | No Comments

Alltanks station på Lagergatan i Sundvall stängs

Onsdag 20/9 stänger Alltank sin station på Lagergatan i Sundsvall. P.g.a. exploateringen av Norra Kajen kommer inte Alltank ha möjlighet att behålla stationen på nuvarande plats. Alltank arbetar för tillfället med att söka ny plats i området.

Chaufförsbristen, en utmaning

By | Nyheter | No Comments

Chaufförsbristen, en utmaning för samhället

Sverige går för högtryck med såväl många som stora infrastrukturprojekt, statliga och kommunala satsningar och utbyggnationer men också ett näringsliv som investerar för framtiden. Högtryck i Sverige innebär stor efterfrågan på transporttjänster.

Transport- och maskinbranschen genomgår samtidigt ett generationsskifte. Det är många i åldern 60 år och uppåt som väljer att avsluta sina åkeriverksamheter, sluta som ordinarie chaufför eller sluta som extra chaufför. Orsakerna till detta är dels en ökad åldersstruktur bland chaufförerna men också förändrade utbildningskrav (läs främst YKB, Yrkes Kompetens Bevis). Detta har lett till ett omedelbart underskott av kvalificerade chaufförer och maskinförare.

Det har gått så långt att det i vissa fall finns sysselsättning och fordon men ingen chaufför/maskinförare som kan manövrera fordonet. Detta hämmar inte bara branschen utan även samhällsutvecklingen. Det är därför av yttersta vikt att vi ser på denna fråga med största allvar och tillsammans agerar för att vi skall kunna fortsätta bygga en välfärd och utveckla samhället till ett hållbart samhälle att leva och bo i.

För att lyckas vända denna trend och att få fram resurser som bygger vårt framtida samhälle måste branschen se över prissättningen och jobba med en marknadsprissättning där reglerna kring utbud och efterfrågan får bli gällande. Vi behöver se en prisökning i branschen för att kunna garantera kvalificerade chaufförer och maskinförare samt skapa en rimlig lönsamhet som får nya företagare att vilja satsa på åkeribranschen.

Åkeribranschen, för ett hållbart samhälle.

Sundfrakt AB

Markus Sundström

Lastbilsträffen i Ramsele

By | Nyheter | No Comments

Den 10:e upplagan av lastbilsträffen i Ramsele

Alltank kommer vara utställare på Lastbilsträffen i Ramsele 15-16 september. Vi kommer vara på plats i vårt tält med personal. Vi bjuder på kaffe och  ger svar på alla era frågor om driv- och smörjmedel.

Upplev en helg med lastbilsutställning, branschutställare som visar sina produkter och tjänster i åkeribranschen, folkvimmel, underhållning och mycket nöjen.

Mer om eventet finner ni här på lastbilstraffen.se

Välkommen till Alltanks tält!

Sundfraktsgolfen 2017

By | Nyheter | No Comments

Sundfraktsgolfen 2017

Årets tävling genomfördes på Timrå GK.
Vädrets makter var med oss och alla golfare var på gott humör.

Banan var i toppenskick och den som spelade den på bästa sätt var Björn Könberg med 66 slag netto. Björn var även förra årets vinnare. Efter Björn kom Anders Carlsson samt Henrik Montelin. Deltävlingarna ”närmast hål” vanns av Michael Holmström. ”Längsta drive” för damer vanns av Åsa Sjöström samt för herrarna Lars-Erik Johansson.

Alltank var med och utmanade deltagarna som vågade gå för flaggan på hål 14.

Vi på Sundfraktsgruppen tackar alla sponsorer och alla 46 deltagarna. Nya utmaningar nästa år.

Debattinlägg – Väg 562 och framtiden

By | Nyheter | No Comments

Debattinlägg – Ombyggnationen av väg 562 genom Sundsvall skapar avveckling istället för utveckling

Sundsvallsregionen har en bra tillväxt med investeringar från såväl stat och kommun som näringslivet. Detta betyder fler boende i såväl centrala Sundsvall som i regionen som helhet. När en region växer är det av yttersta vikt att stadsplaneringen och infrastrukturen planeras ur ett långsiktigt, hållbart och brett samhällsperspektiv. Kommunen har en tydlig strategi att bygga fler bostäder för att möta det ökade behovet. Fler boende genererar fler personer som behöver förflytta sig inom regionen samt större behov av samhällsfunktioner som sophämtning, distribution av varor till butiker, underhåll av infrastrukturen, etc. Sådana funktioner som utförs av åkerier och entreprenörer för att samhället ska fungera. Det är viktigt att i sammanhanget poängtera att detta är en viktig samhällsfunktion, utan lastbilen stannar samhället på bara några dagar. Som kuriosa kan nämnas att 85% av det gods som transporteras i Sverige sker på kortare sträckor än 15 mil, där finns inga alternativ till lastbilen.

Samtidigt som denna positiva utveckling sker i regionen har beslut tagits som hämmar densamma. Ett exempel är beslutet om att minska väg 562 (gamla E4) från två till en fil i vardera färdriktning samtidigt som vi ser ett ökat behov av transporter. En minskad yta asfalt skapar helt uppenbart problem när samma mängd fordon eller fler skall samsas. Att detta beslut dessutom tas och genomförs samtidigt som utvecklingen och byggnationer sker för fullt genererar ett ökat problem då även byggtrafiken skall samsas på en mindre yta, som under byggtider är ännu mindre. Att tro att problemet endast finns en stund på morgonen och kvällen vore naivt i ett samhälle som utvecklas och med en yrkestrafik som är igång under dygnets samtliga timmar. För att uppnå en bra logistik och ett effektivt flöde till och från centrum är det att föredra en slinga kring centrum med dubbla filer, detta ser man också i flertalet av de större städerna.

Vill vi ha en levande stadskärna och ett levande näringsliv måste förutsättningarna finnas annars finns risken att utveckling istället blir avveckling.

Ett annat exempel på beslut som hämmar utvecklingen för näringslivet och miljön är förbudet att köra ADR-trafik (farligt gods) på Bergsgatan utan att trafiken istället tvingas ut via Birsta. Beslutet syftar på att öka säkerheten och minska den tunga trafiken längs Bergsgatan. I Birsta är trafiksituationen helt ohållbar som den är idag och att då även hänvisa farligt gods till området är direkt olämpligt. Det ger inga fördelar i form av ökad säkerhet, däremot skapar det längre transporter och ökade körtider.

Båda dessa beslut genererar längre körtider, ökat tryck på miljön och ökade kostnader för en redan pressad bransch. Dessa ökade kostnader kommer att tas ut av kunderna, de bolag som genererar utveckling för regionen och i slutänden från konsumenten. De bolag som genererar utveckling för regionen konkurrerar inte enbart lokalt utan oftast på den globala marknaden, höjda kostnader ger minskad konkurrenskraft.

Om vi ser utvecklingen på längre sikt med elbilar, artificiell intelligens, självkörande fordon och en ökad digitalisering så kommer antalet fordon att minska med ökade möjligheter till samkörning i en delningsekonomi. MEN, det är flera olika steg på vägen dit. Även om privatbilismen elektrifieras och delningsekonomin skapar möjligheter till bilpooler är det långt tills stadens sopor kan dela utrymmet med den färska maten. En bil, lastbil eller maskin kommer även i framtiden behöva ett fysiskt utrymme för att förflytta sig på marken. Att då i princip halvera utrymmet är inte att framtidssäkra staden.

Genom att minska väg 562 skapas en stadsstruktur som inte gynnar och skapar förutsättningar för ett hållbart transportsystem nu och i framtiden.

Sundfrakt AB

Markus Sundström
Tfn: 070-2595181
E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Grönare elinköp för Sundfrakt

By | Nyheter | No Comments

Pressmeddelande 170703

Grönare elinköp för Sundfrakt – tecknar miljöel för 1,7 GWh

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

– Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen, säger Jörgen Persson, fastighetschef vid Sundfrakt. Att ha hållbar energi i vår verksamhet är nyckeln till framgång och något som vi satsar på inom samtliga affärsområden, att vi ställer om våra fastigheter är därför en naturlig del i vår helhet, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt.

 

Sundfrakt har gjort ett tillval för vattenkraft, vilket innebär elinköp från vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion.

– Vi märker tydligt att det blivit allt viktigare för företag och verksamheter att kunna visa upp en tydlig miljöprofil, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. För avtalskunder med en årsförbrukning understigande 75 000 kWh per år och anläggning ingår el från förnyelsebara källor kostnadsfritt – ett sätt för oss att visa att vi tar miljöfrågorna på allvar.
Under 2016 tecknade Sundfrakt även 100 % återvunnen energi för sin fjärrvärme.

– 100 % återvunnen energi innebär att vi erbjuder kunderna en koldioxidneutral energilösning. Produkten har möjliggjorts genom samarbeten med industrier i regionen där vi tar tillvara på deras spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintliga, säger Marcus Hedman.


För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Markus Sundström, VD, Sundfrakt, 060-180 181
Jörgen Persson, fastighetschef, Sundfrakt, 070-399 01 27
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi, 070-593 00 25